Kentucky Fried Chicken Open Today (2024)

1. KFC: Nederlands lekkerste verse kip

 • Menu · Locaties · Chicken a la carte · Chicken Salad

 • Nergens smaakt kip zo lekker als bij KFC. De reden hiervoor is het unieke, geheime recept van Colonel Sanders. Ontdek ons aanbod.

2. Locaties - KFC

 • Utrecht Vredenburg. Vredenburg 13 ; Utrecht Hoog Catharijne. Stationsplein 8-10 ; Utrecht Haarrijn. Heldinnenlaan 7 ; Nieuwegein Het Klooster. Arsenaaldok 1.

 • Zoek je naar een KFC dichtbij of naar de restaurant openingstijden? Bekijk dit door middel van deze locatie finder.

3. Menu - KFC

4. WINGS WEDNESDAY IS BACK! - KFC

 • Want Wings Wednesday is BACK! Claim alleen op woensdagen 20 Zinger Hot Wings voor maar 10 euro. Dus wing 'm naar KFC op woensdag. Ontdek ons hele KFC menu of ...

 • Weg met de saaie Woensdag gehaktdag! Want Wings Wednesday is BACK!Claim alleen op woensdagen 20 Zinger Hot Wings voor maar 10 euro.

5. Kentucky Fried Chicken - DUS

 • Kentucky Fried Chicken. now open. daily from 08:00 - 23:59. Arrival Level. Kentucky Fried Chicken. You find here: Restaurant. KFC is the perfect place for a ...

 • 2

6. Kentucky Fried Chicken

 • Unsere Restaurants · Basel · Bern · Chur · Collombey-Muraz · Conthey · Ebikon · Genf · Grand-Lancy. La Praille 10 Route des Jeunes 1212 Grand-Lancy.

 • Täglich frisch paniertes Poulet nach Originalrezept - seit 1940. Jetzt bei KFC genießen! Beste Zutaten, unsere besondere Rezeptur und die einzigartige Zubereitung machen unsere Pouletspezialitäten so lecker.

7. Sanders Cafe & Museum

 • Experience eating delicious Kentucky Fried Chicken® in the Colonel's dining room and take in his innovative open-kitchen and model motel room. Also view the ...

 • Kentucky Fried Chicken® franchise partners, JRN, Inc., are making a significant investment to renovate and expand the famous Sanders Café KFC located in Corbin, Ky. Major construction will begin this week to update and expand the restaurant and museum, transforming the guest experience for its visitors from all over the world.

8. KFC Belgique | It's finger lickin' good

 • Our food · Restaurant overview · Contact · Press

 • Vind de dichtstbijzijnde KFC

9. Kentucky Fried Chicken Hobbemaplein - Ongehinderd

 • Kentucky Fried Chicken Hobbemaplein · Den Haag · Recensies (1) 4 · Locaties in de buurt · Stadsboerderij de Woelige Stal · Restaurant Meydan.

 • Drempelvrij met Ongehinderd

Kentucky Fried Chicken Open Today (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5630

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.