5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (2024)

Gepubliceerd 22.12.2023 - Laatste update 21.06.2024

5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (1)

Inhoudsopgave

 1. 1. Focus meer op duurzaamheid
 2. 2. Spreek nieuwe gasten aan
 3. Probeer TheFork gratis
 4. 3. Breid je online bereik uit met TheFork
 5. 4. Omarm nieuwe technologie
 6. 5. Deel meer met je volgers

Het nieuwe jaar staat voor de deur, dus is het tijd om vooruit te blikken. Wat zijn dingen die je in 2024 beslist anders gaat doen? Gezonder eten, vaker sporten, minder alcohol - de traditionele voornemens gaan vaak in de rondte bij de oliebollen en champagne. Maar ook als restaurant kun je natuurlijk goede voornemens hebben! Wij noemen vast 5 doelen waar je je in het nieuwe jaar op kunt richten in je uitdaging om het volgend jaar weer een beetje beter te doen dan in 2023 en leggen uit hoe TheFork je daarbij kan helpen.

1. Focus meer op duurzaamheid

Grote kans dat je al veel doet op het gebied van duurzaamheid in jullie restaurant, maar het kan geen kwaad om de volgende stap te zetten in 2024. Duurzame initiatieven worden door alles en iedereen toegejuicht en de bewuste keuze is vaak de juiste. Gebruik lokale, seizoensgebonden ingrediënten en schroom niet deze milieubewuste beslissingen te delen met je gasten. Mensen voelen zich zelf ook beter als ze bij een milieubewust restaurant reserveren, omdat ze op die manier ook hun eigen steentje bijdragen. Zorg ervoor dat jullie die optie worden of blijven, door meer betrokkenheid bij het milieu en een unieke, groene ervaring voor jullie gasten. Reken maar dat zich dat zal vertalen in positieve reacties en lovende recensies op TheFork en andere platforms.

2. Spreek nieuwe gasten aan

Laat 2024 het jaar zijn waarin je de deuren wagenwijd opent voor nieuwe gasten. Daar helpen we je graag bij, want daar zijn we goed in! Door je aan te sluiten bij TheFork, vergroot je de zichtbaarheid van je restaurant, wat resulteert in een constante stroom van reserveringen en blije gasten, die jullie zonder een restaurantpagina niet hadden kunnen vinden. Het geavanceerde reserveringssysteem van TheFork, TheFork Manager, fungeert als een krachtig kanaal om zowel nieuwe als terugkerende gasten te verzamelen. En een persoonlijke accountmanager als eigen expert in marketing en zichtbaarheid, helpt je de samenwerking compleet te benutten.

Wil je TheFork ook proberen dit jaar? Wil je meer weten over wat we doen, ons reserveringssysteem TheFork Manager of de manieren waarop we meer gasten kunnen aanleveren? We vertellen je graag alles, als je hier laat weten hoe we je kunnen bereiken.

MEER INFO

3. Breid je online bereik uit met TheFork

Samenwerken met TheFork levert niet alleen een restaurantpagina op de app en website van TheFork op. En meer dan alleen de exclusieve reserveerknop op Tripadvisor. Het leidt namelijk ook tot een aantal partners waar je boekbaar kunt worden, via de widget van TheFork. Zo zorg je ervoor dat jullie restaurant altijd en overal boekbaar is. Via Facebook, Instagram, jullie eigen website en zelfs Google. Voor gasten die via deze kanalen reserveren, draag je bovendien geen commissie af. Door altijd te reserveren zijn waar jullie potentiële gast jullie ontdekt, wordt jullie restaurant een online hotspot voor meer reserveringen en nieuwe gezichten in jullie zaak.

4. Omarm nieuwe technologie

2024 is het jaar om technologie volledig te omarmen. Experimenteer met nieuwe vormen van restaurantmarketing en ontdek de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI). Tools als ChatGPT kunnen je veel tijd besparen, bijvoorbeeld door het te laten nadenken over gerechtbeschrijvingen, een contentkalender voor je sociale restaurant, of tips te geven voor innovaties.

Je kunt ook met TheFork Manager aan de slag - het reserveringssysteem van TheFork. Dat stelt je in staat het restaurant naar het volgende niveau te tillen op het gebied van statistieken, reserveringen en service. Duik in de inzichten van de omzetverhogingstool van TheFork of zie hoe jullie waardering maand-over-maand ontwikkelt. Door gebruik te maken van deze technologische tools, optimaliseer je je bedrijfsvoering en vergroot je het aantal tevreden gasten dat hun ervaringen deelt op TheFork.

5. Deel meer met je volgers

Versterk de band met je gasten door meer te delen. Geef ze een kijkje achter de schermen via Facebook, betrek ze bij jullie restaurant door hun favoriete gerechten te vragen in interactieve polls in je stories op Instagram, of laat je personeel hun persoonlijke favoriete gerechten delen via TikToks. Moedig gasten die via TheFork reserveren aan om foto's te delen bij hun recensie - iets wat de conversie op je restaurantpagina verhoogt. Of deel op jullie beurt de negens en tienen op jullie profiel via Instagram. Door online actief te zijn en proactief te delen, vergroot je niet alleen je online aanwezigheid maar ook de betrokkenheid bij gasten.

Met een klein beetje voorbereiding en de juiste mindset, wordt 2024 een topjaar. Goede voornemens helpen richting te geven en doelen te stellen. Richt je op duurzaamheid, verwelkom meer gasten, breid je online bereik uit, omarm technologie en deel meer met je gasten. Wij bij TheFork helpen je er graag bij. Als jullie restaurant al op TheFork staat, kun je de plannen overleggen met jullie accountmanager, die altijd voor jullie klaarstaat. Als jullie restaurant nog niet op TheFork staat, kun je je hier aanmelden.

We wensen je in ieder geval alvast een heerlijk en succesvol 2024 toe!

Inhoudsopgave

 1. 1. Focus meer op duurzaamheid
 2. 2. Spreek nieuwe gasten aan
 3. Probeer TheFork gratis
 4. 3. Breid je online bereik uit met TheFork
 5. 4. Omarm nieuwe technologie
 6. 5. Deel meer met je volgers

Ontdek TheFork

Vergroot je zichtbaarheid

Ontvang meer gasten

Verhoog inkomsten, winst en conversie

Beheer je restaurant

PROBEER THEFORK GRATIS

Andere artikelen die u mogelijk interessant vindt

 • <
 • >
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (3)

Restaurant Management

15.01.2019

Wees op de hoogte van de resultaten die van belang zijn voor de social media van het restaurant
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (4)

Restaurant Management

23.11.2018

14 vragen van gasten aan de ober en hoe deze te beantwoorden
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (5)

Restaurant Management

13.11.2018

Het beheren van de kostprijs in restaurantmanagement
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (6)

Restaurant Management

05.11.2018

De beste gasten aantrekken tot jouw restaurant
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (7)

Restaurant Management

17.10.2018

Hoe kunt u gasten voor het restaurant aantrekken door de evenementen in de buurt
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (8)

Restaurant Management

14.10.2018

5 tips bij het samenstellen van een marketingbudget van een restaurant
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (9)

Restaurant Management

12.10.2018

Hoe je de online bekendheid van je restaurant een boost geeft
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (10)

Restaurant Management

11.10.2018

De verandering van restaurants in het digitale tijdperk
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (11)

Restaurant Management

08.10.2018

De beste bartender om gasten te trekken

Onze topartikelen

 • <
 • >
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (12)

Restaurant Management

27.10.2023

7 tips voor het reageren op recensies
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (13)

TheFork tools

17.11.2023

Meer kanalen = meer reserveringen = meer succes!
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (14)

Restaurant Management

22.08.2023

11 marketingtips om meer gasten naar je restaurant te trekken
5 goede voornemens voor Restaurants in 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 5639

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.